Kalite Politikası

TS EN ISO/IEC 17025 Standardını esas alarak tesis ettiğimiz kalite yönetim sistemimiz ve bu sistemin işaret ettiği risk odaklı yaklaşımla, her türlü teknik donanıma sahip, faaliyetlerini sistem dokümanlarına titizlikle uyarak yerine getiren nitelikli personelimiz ile verdiğimiz kalibrasyon hizmetlerinde ana gayemiz, şeffaflık, gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine sadık kalarak müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamaktır.

 

Laboratuar yönetimi olarak, kalibrasyon faaliyetlerimizi, standarda uygun ve mevcut sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirerek, belirlenen risk ve fırsatların analizi sonucu ortaya çıkan önlemleri gerçekleştireceğimizi ve sürdüreceğimizi taahhüt ederiz.