Deney

Türkiye Resmi Gazetesinde 02 Kasım  2013 tarihinde yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında, rüzgar santrali lisansına başvuranlar, Rüzgar Ölçüm direkleriyle yapılan rüzgar ölçüm faaliyetlerini profesyonel bir biçimde belirli standartlara uygun olarak yaptıklarını EPDK’ya belgelemek zorundadırlar. Türkiye Resmi Gazetesinde 02 Kazım 2013 tarihinde yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında, rüzgar santrali lisansına başvuranlar, Rüzgar Ölçüm direkleriyle yapılan rüzgar ölçüm faaliyetlerini profesyonel bir biçimde belirli standartlara uygun olarak yaptıklarını EPDK’ya belgelemek zorundadırlar.Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren MMO KALMEM, TS EN ISO/IEC 17025:2012 ve  IEC 61400-12-1 Ed.2  standardına göre akredite edilmiş olup aşağıdaki kapsamlarda hizmet vermektedir:

– Meteoroloji direği sistem tasarımı
– Meteoroloji direği denetimi, kurulum dokümantasyonu ve istasyon uygunluk onayı
– Anemometre ile Yapılan Rüzgâr Ölçüm Verilerinin Düzenlenmesi, Analizi ve Değerlendirilmesi

MMO KALMEM ’in alanında uzman saha ekibi ve veri analizi kadrosu tarafından hazırlanan Rüzgar Ölçüm İstasyonu Uygunluk Onay Raporu  ve Meteorolojik Ölçüm sonuç raporu uluslararası izlenebilir nitelikte akredite olarak verilmektedir. Bunlara ek olarak Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında Rüzgar Ölçüm İstasyonu Kurulum Raporu (Ek-3) ve Rüzgar Ölçüm Sonuç Raporu (Ek-4) tarafımızca düzenlenip, onaylanabilmektedir.

http://www.kalmemwind.org