Kurumsal

KALMEM‘İN YASAL STATÜSÜ HAKKINDA BİLGİ

Makina Mühendisleri Odası, Anayasanın 135. maddesinde tanımlanan 66 ve 85 sayılı KHK ve 7303 sayılı yasa ile değişik 6235 sayılı yasaya göre kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Makina Mühendisleri Odası 1954 yılında kurulan Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği‘ne bağlı 23 odadan biri olup, Türkiye genelinde 18 Şubesi, 49 İl, 39 İlçe temsilciliği bulunmaktadır.

 

KALMEM Kalibrasyon Laboratuarı ve Metroloji Eğitim Merkezi, Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin, 4.Maddesinde belirtilen “İş ve işçi güvenliği, ergonomi, çevrenin korunması ve enerjinin üretimi ve yönetimi, ölçüm ve test cihazlarının kalibrasyonu vb. sanayiye yönelik araştırma, geliştirme konularında teknik ve bilimsel her türlü çalışmalarda bulunmak, gereksinilen ölçüm, test ve kontrolleri yaparak belge vermek, Oda‘nın üyelerinin bu konudaki uzmanlık çalışmalarını toplum yararına sunmak, araştırma, eğitim ve testlere yönelik uygulama merkezleri ve laboratuarlar kurmak” amaçları doğrultusunda kurulmuştur.

 

Bu amaçlar doğrultusunda kalibrasyon, ölçüm ve eğitim işlerini yapan, tüm çalışanları MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri kapsamında tarafsız olmakla mükellef olan, teknik özerkliğe sahip, denk bütçe esasıyla çalışmalarını yürüten bir organizasyondur.