Terazi – Kütle Kalibrasyonu

 

Eğitimin İçeriği

 

– Kütle standartlarının tanıtılması
– Ağırlıkların doğruluk sınıfları
– Terazi ile ilgili genel tanımlar
– Terazi kullanım yerinin seçimi
– Teraziler için öngörülen metrolojik şartlar
– Terazi test ve kalibrasyonu yöntemleri
– Belirsizliklerin hesaplanması yöntemleri
– Terazi kalibrasyonu çalışması
– Sonuçların raporlanması
– Değerlendirme (sınav)

 

Ücretler

 

Bilgi ve Başvuru: Cansu KÖKEY
Telefon: 0 232 462 33 33

 

Başvuru ve Kayıt Koşulları

 

Eğitimlere kimler katılmalı:
Firma içi kalibrasyon çalışması yapan ya da yapacak olan kuruluşlarda kalibrasyon birimlerinde çalışan mühendis ve teknisyenler

Kayıt:
Seminerlere başvuru, KALMEM‘e seminer tarihinden 3 gün öncesine dek faksla bilgi verilerek yapılır. Başvuruda, katılacak kişi ve kurumunun adres, telefon, fatura bilgileri,  katılımcıların isimleri, MMO‘na üye olup olmadığı belirtilmelidir.

Katılım Belgesi:
Sınavsız eğitimlere katılanlara “Katılım Belgesi” verilirken; sınavlı eğitimlerde belirtilen baraj notunun üstünde puan alanlara “Başarı Belgesi”, altında puan alanlara ise “Katılım Belgesi” verilmektedir. Katılımcıların, bu belgelere hak kazanabilmesi için, eğitim süresince eğitime devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Ödeme:
Seminer ücretlerine öğle yemekleri, ara ikramlar ve seminer notları dahildir.
MMO üyeleri ile, 3 kişi ve üzeri gruplara %20 indirim uygulanır.Ödemeler Yapı Kredi Ankara Şubesi (929) TR 73 0006 7010 0000 0092 1106 63 no’lu hesaba ya da şubemiz veznesine yapılır.
Banka kanalı ile yapılan ödemelerde, dekontun 0 232 486 20 60 No’ya fakslanması gereklidir.

Bilgi ve Başvuru: Cansu KÖKEY
Telefon & Faks: 0 232 462 33 33
Adres: Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi, Anadolu Cd. No: 40 K: M2 Bayraklı / İzmir

Başvuruda öncelik esas alınmaktadır.
Lütfen ilgilendiğiniz eğitimler için Başvuru Formunu doldurarak 0 232 486 20 60 No’lu faksa iletiniz.

 

Süre ve Yer

 

2 Gün İzmir Şube