Genel Metroloji ve Kalibrasyon

Eğitimin Amacı Sanayileşmiş ülkelerde endüstriyel faaliyetlerin önemli bir kısmını ölçüm bilim oluşturmakta, teknolojinin gelişmesi ile birlikte, ürün ve hizmet üretiminde ölçüm faaliyetlerinin yeri ve önemi hızla artmaktadır. Üretimde hataların önlenmesi, müşteri gerekliliklerinin yükselmesi, ürünlerin, hizmetlerin, kuruluşların belirli kriterlere uygunluğunun belgelenmesi gereksinimleri, ölçüm çalışmalarını ve ölçüm cihazlarının kalibrasyonunu giderek daha önemli bir konuma getirmektedir. Tüm kalite sistemleri, kuruluşlar için belirli noktalardaki ölçüm düzeneklerini  kapsayan bir kalibrasyon sistemi kurulmasını zorunlu hale getirmektedir.Uluslararası ölçüm standartlarına dayanan ölçüm izlenebilirliğinin, kuruluşların ölçüm standartlarına ulaştırılması için gereken kalibrasyon sisteminin kurulması, bu konuda bilgili hatta uzmanlaşmış personel gereksinimi doğurmaktadır. Bu eğitimde metroloji -ölçümbilim- ile ilgili temel kavramlar, kalite güvence standartlarının gerektirdiği kalibrasyon sisteminin kurulması ve işletilmesi ile ilgili genel bilgiler aktarılacaktır.
Eğitimin İçeriği – Giriş

– Metroloji ve İzlenebilirlik

– Ulusal Metroloji Sistemi

– Kalibrasyon

– Ölçüm Belirsizliği

– Raporlama

– ISO 9000 ve Kalibrasyon

– Ölçüm Cihazlarının Yönetimi

– Laboratuvar Akreditasyonu

Ücretler Seminer Ücreti: 350.00TL + KDV (%18)
Başvuru ve Kayıt Koşulları Eğitimlere Kimler Katılmalı:
Firma içi kalibrasyon çalışması yapan ya da yapacak olan kuruluşlarda kalibrasyon birimlerinde çalışan mühendis ve teknisyenler.

Kayıt:
Seminerlere başvuru, KALMEM‘e seminer tarihinden 3 gün öncesine dek faksla bilgi verilerek yapılır. Başvuruda, katılacak kişi ve kurumunun adres, telefon, fatura bilgileri,  katılımcıların isimleri, MMO‘na üye olup olmadığı belirtilmelidir.

Katılım Belgesi:
Sınavsız eğitimlere katılanlara “Katılım Belgesi” verilirken; sınavlı eğitimlerde belirtilen baraj notunun üstünde puan alanlara “Başarı Belgesi”, altında puan alanlara ise “Katılım Belgesi” verilmektedir. Katılımcıların, bu belgelere hak kazanabilmesi için, eğitim süresince eğitime devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Ödeme:
Seminer ücretlerine öğle yemekleri, ara ikramlar ve seminer notları dahildir.
MMO üyeleri ile, 3 kişi ve üzeri gruplara %20 indirim uygulanır.
Ödemeler Yapı Kredi Ankara Şubesi (929) TR 73 0006 7010 0000 0092 1106 63 no’lu hesaba ya da şubemiz veznesine yapılır.
Banka kanalı ile yapılan ödemelerde, dekontun Kalmem’e fakslanması gereklidir.

Bilgi ve Başvuru: Cansu KÖKEY
Telefon ve Faks: 0 232 348 40 50
Adres: 251 Sok. No:33 D:2 Manavkuyu / Bayraklı – İZMİR

Başvuruda öncelik esas alınmaktadır.
Lütfen ilgilendiğiniz eğitimler için Başvuru Formunu doldurarak 0 232 348 40 50 No‘lu faksa iletiniz.

Süre ve Yer 1 Gün İzmir Şube