Laboratuvarlar

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kalibrasyon Laboratuvarı ve Metroloji Eğitim Merkezi  (MMO KALMEM) 1998 yılından bu yana, sanayi kuruluşlarına Elektrik, Sıcaklık, Basınç, Kütle-Terazi, Hacim ve Tork – Kuvvet, Hava Hızı Labarotu varlarında; tarafsız, dürüst, kaliteli ve güvenilir kalibrasyon hizmeti sunmaktadır.

MMO KALMEM laboratuvarlarında, sanayide üretimde, ürün kontrolünde, ölçüm sistemlerinin kontrolünde kullanılan cihazlar ve ölçüm ekipmanlarının kalibrasyonlarını yapmakta, Ulusal ve Uluslararası standartlara izlenebilirliğini gerçekleştirerek, ölçümlerin güvence altına alınmasını sağlamaktadır.

MMO KALMEM Laboratuvar ölçüm faaliyetlerini izlenebilir olarak sürdürmenin yanı sıra, TS EN ISO/IEC 17025 Standardına uygun olarak kurulmuş yönetim sistemi çerçevesinde yürütmektedir. Hizmet kapsamının büyük bir bölümü TÜRKAK tarafından akredite edilmiş ve akreditasyon kapsamı giderek arttırılmaktadır.

MMO KALMEM Ara teknik eleman ve Mühendislere yönelik olarak, Genel Metroloji ile Uygulamalı Kalibrasyon konularında eğitimler düzenlemektedir.

MMO KALMEM tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik kriterlerine uygun, konusunda uzmanlaşmış kadrosuyla, akredite bir kuruluş olarak 15 yılı aşkın süredir edindiği ölçüm ve kalibrasyon tecrübesini paylaşarak, sanayi kuruluşlarımızın kalite ve verimliliklerinin gelişimine katkıda bulunmayı sürdürmektedir.

MMO KALMEM çalışmalarını sanayimizin gereksinimleri doğrultusunda gerçekleştirerek sürdürecektir.


Akreditasyon Kapsamımız:

www.turkak.org.tr/pdf/AB0070K.pdf


BASINÇ LABORATUVARI

Manometre, Vakummetre
Hassas Manometre
Hassas Manometre
Basınç Dönüştürücüleri
Basınç Kalibratörü
Basınç Anahtarları
Emniyet Valfi
Barometrik Basınç Göstergesi
Barometrik Basınç Sensörü
Fark Basınç Ölçer

BOYUT LABORATUVARI

Mastar Blok
Kumpas / Derinlik Kumpası
Kaynak Kumpası
Mihengir
Komparatör (Ölçü Saati,Endikatör,Pupitas)
Mikrometre
İç Çap Mikrometresi
Yoklayıcı Kollu Ölçü Saati (Dış,İç Ölçüm)
Kalınlık Komparatörü
Profil Projeksiyon Ölçüm Cihazi
Ölçme Mikroskobu
Şerit metre
Sentil
Açı Ölçer
Çelik Cetvel
Su Terazisi
Hassas Su Terazisi
Gönye
Elek
Kaplama Kalınlık Ölçer
Ultrasonik Kalınlık Ölçer
Kalınlık Folyosu
Radyus Mastarı
Vida Diş Tarağı
Shoremetre
Cam Cetvel
Mikroskop Kontrol Mikrometresi (Stage Mikrometresi)
Lazer Mesafe Ölçer
Rüzgar Yön Sensörü

KÜTLE – TERAZİ LABORATUVARI

Terazi
Kütle – M1, M2 ve M3 Sınıfı

HACİM LABORATUVARI

Pipet (Pistonlu) (Mikro Pipet) (Taksimatlı) (Tek Ölçülü)
Büret (Pistonlu) (Taksimatlı)
Dispenser (Dağıtıcılar)
Balon Joje
Ölçülü Silindir (Mezür)
Piknometre
Bomemetre, Yoğunluk Ölçer

SICAKLIK – NEM LABORATUVARI

Sıcaklık Gös. ve Prop (Tek Kanal)/Termometre
Isıl Çift (K,J,E,T,L,U,S,R,B)
Direnç Termometresi (PRT)
KızılÖtesi Termometre
Termal Kamera
Nem Ölçer
Nem ve Sıcaklık Ölçer
Etüv / İnkübatör / Sterilizatör (Tek Sıcaklık Noktası)
Kuru Blok Kalibratör Fırın
Kalibratör Banyo (Alkol, Su)
Su Banyosu
Soğuk Oda
Data Logger (Sıcaklık)
Data Logger (Sıcaklık+Nem)
Sıcaklık Kontrollü Kabinler
Kül Fırını
Sıcaklık ve Nem Sensörü
Elektrod Termosu
Kurutma Fırını (Elektrod Fırını)
Sıcaklık Simülatörü (Tüm Fonksiyonlar)
Sıcaklık Göstergesi (Tüm Fonksiyonlar)
Sıcaklık Kalibratörü (Tüm Fonksiyonlar)
pH metre
İletkenlik Ölçer

ELEKTRİK LABORATUVARI

Voltmetre
Ampermetre
Ohmmetre
Frekansmetre
Takometre
Toprak Test Cihazı
Yalıtım Test Cihazı
Multimetre
Pens Ampermetre
Osiloskop
AC/DC Kaynak
Direnç
Kalibratör
Yüksek Gelirim Test Cihazı
Santrifüj
Kaçak Akım Rolesi Test Cihazı

ZAMAN – FREKANS LABORATUVARI

Devir Ölçer – Takometre
Kronometre
Frekansmetre
Frekans Jeneratörü
Santrifüj ve Karıştırıcı Cihazlar

TORK – KUVVET  LABORATUVARI

Tork Anahtarı
El tipi Kuvvet Ölçer

HAVA HIZI  LABORATUVARI

Anemometre (Hot Wire, Pervaneli vb.)
Kepçeli Anemometre
Ultrasonik Anemometre
Mikromanometre ve Pitot Tüp Sistem